ARAMA     ÜRETİCİ     KATEGORİ

Anasayfa / Hakkımızda

Hakkımızda

VİZYON ,MİSYON VE YÖNETİM POLİTİKASI
VİZYONUMUZ
Mutluluğa adanmış gücümüz , hizmetlerimizle ve satışımızla fark yaratarak , sektörde ilk tercih edilen marka olmak,
MİSYONUMUZ
Güçlü insan kaynağımızı entegre ettiğimiz , yenilikçi iş modelleriyle tüm paylaşımlarımıza sürdürülebilir fayda sağlamak,
DEĞERLERİMİZ
• Güvenilirlik
• Adil olmak
• Yaratıcılık
• Hizmet Odaklılık
• Çevreye Duyarlılık
• Takım ruhu
• İnsana Saygı
YÖNETİM POLİTİKASI
Ayka Hırdavat , Toplam Kalite ve Mükemmellik yönetimi anlayışıyla , Müşterilerimizin beklentilerinin dengeli ve artarak karşılanması, sürekli gelişim ve sürdürülebilir performansı için;
İnsan Kaynakları,
Şirketimize eğitim düzeyi yüksek , yenilik ve değişimlere açık , girişimci , dinamik , kendine ve işini geliştirmeyi hedefleyen , ekip arkadaşlarını geliştiren insanları kazandırmayı,
Şirketin en önemli varlığı olan çalışanların hem bireysel hem de mesleki anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için profesyonel bir çalışma ortamı yaratmayı,
Çalışanın gelişmesini sağlamak amacıyla her kademede tespit edilecek plan çerçevesinde şirket içi ve dışı eğitim programlarını uygulanmayı , yöneticilerin çalışanlarının gelişiminden sorumlu tutmayı,
Şirket yönetimi tarafından , çalışma düzen ve devamlılığını sağlamak amacıyla çalışan devir hızını ideal seviyeye getirmeyi,
Çalışanın ücret sistemi ve sosyal haklar açısından mevcut olanaklar çerçevesinde en iyi şekilde tatmin edilmesi , bireysel yetenek ve gayretin ödüllendirildiği adil bir ücret politikası uygulamayı ,
Çalışanlar arasında takım ruhunu geliştirmek için şirket içi iletişim kanalları oluşturmayı ve yönetmeyi,
Müşteri İlişkileri,
Sektöründe tercih edilen marka olmak amacıyla;
• Açık iletişimin sürekliliğini sağlamayı,
• Müşteri odaklı yaklaşım göstererek hedeflenen zamanda hizmet vermeyi.
• Kendisine yansıyan şikayetleri , yasal zorunluluk ve kanunlara uyacak şekilde , objektif ve tarafsız olarak , şeffaflık ve gizlilik esaslarına bağlı kalarak ele almayı ve çözümlemeyi,
• Müşteri odaklı yaklaşım göstererek hedeflenen zamanda hizmet vermeyi,
• Hesap verebilen ve Müşteri geri bildirimlerinden elde ettiği deneyimle kendini sürekli iyileştiren bir firma olmayı.
Çevre,
Faaliyet ve hizmetleri esnasında çevresel etkileri dikkate alarak çevre kirliliği etkenlerini kontrol altında tutup , en aza indirecek önlemleri almayı.
İş Sağlığı ve Güvenliği,
Yürüttüğü faaliyetler sonucu yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek üzere İş Sağlığı ve İş Güvenliği kuralları çerçevesinde risklerini güvence altına alarak tüm çalışanları ve ziyaretçileri için daha sağlıklı ve güvenli bir iş yaşam ortamı sağlamayı,
Sosyal Sorumluluk,
Sosyal sorumluluk bilinciyle faaliyetlerimizin ekonomik , sosyal ve çevresel etkilerini yönetmeyi ve toplumun gelişimine katkıda bulunmayı,
İşbirlikleri,
Stratejik ihtiyaçlarımıza paralel olarak açık , dürüst , karşılıklı yarar elde etmeye ve değer katmaya dayanan , sürdürülebilir işbirlikleri oluşturmayı,
Satın Alma,
Hizmet kalitesi için girdi kalitesine önem vererek tedarikçi performansını değerlendirmeyi , en az üç tedarikçiden teklif almayı ve şartları en iyi sağlayan tedarikçi ile çalışmayı,
Finans,
Resmi Mevzuatlar ve Uluslararası Muhasebe ilkeleriyle uyumlu , işletme sermayesinin verimli yönetilmesi için etkin nakit akış planlamasını , fayda/maliyet analizine dayalı dış ve iç kaynak kullanımını sağlamayı , yönetimin karar alma mekanizmalarını destekleyen zamanında ve etkin raporlama yapmayı,
Teknoloji,
Teknolojik gelişmeleri takip ederek ve uygulayarak süreçlerin etkin yönetilmesini , inovasyonu ve sürdürebilir performansı güvence altına almayı,
Bilgi,
Paydaşlarımızın güvenilir,tutarlı ve güncel bilgiye kesintisiz ulaşımını,iş sürekliliğini sağlamayı ve güvenlik ihlallerinden doğan zararları ve riski en aza indirmeyi,
İletişim,
Açık iletişimin sürekliliğini sağlamayı,
Pazarlama ve Satış,
Değer önerlerini temel almayı,ürün/hizmet algısının marka algısı ile bütünleştirilmesini sağlamayı ve sürdürülebilir satışı, Etik kurallar ve temel değerlerimizle uyumlu , faaliyetleriyle ilgili standartlara ve yasal mevzuatlara uygun olarak sunmayı taahhüt eder.

Pedante Bilisim E-ticaret Sistemi kullanılarak hazırlanmıştır.
  Yükleniyor...